شعبه ها
Skip Navigation Links.
منو
Skip Navigation Links.
قلم چی شهرری :: آموزشگاه عرفان کاربر مهمان | ورود


برنامه کلاس های جبران تابستان
در این کلاس ها دبیران مباحثی را که در تابستان تدریس کرده اند، مرور خواهند کرد
شرکت در این کلاس ها برای دانش آموزان ورودی مهر الزامی و برای سایر دانش آموزان آزاد است.

استاد اعتمادی

(استاد جایگزین آقای غلامی)

ریاضی تجربی دختر

29آبان و 13 آذر و 27 آذر: ساعت14:30-19

ریاضی تجربی پسر

29آبان و 13آذر و 27 آذر: ساعت9-13:30


---

استاد حاجی سلیمانی

شیمی کنکور دختر

29آبان و 13آذر و 27 آذر: ساعت9-13:30

شیمی کنکور پسر

29آبان و 13 آذر و 27 آذر: ساعت14:30-19


---
 

استاد روا

فلسفه منطق دختر و پسر

سه شنبه 3 آذر زنگ اول و دوم و سوم

و پنجشنبه5آذر ساعت9-13:30


---

استاد زمان

حسابان دختر

پنجشنبه 26آذر ساعت14-17

ریاضی3دختر

دوشنبه2 آذر و دوشنبه 9 آذر زنگ سوم

حسابان پسر

پنجشنبه 26آذر ساعت17-20


---

شاهملکی

فیزیک3دختر

از چهارشنبه27آبان به مدت5هفته: چهارشنبه ها زنگ سوم

فیزیک3پسر

از چهارشنبه27آبان به مدت5هفته: چهارشنبه  ها زنگ دوم


---

استاد شهریاری

زیست سوم دختر

پنجشنبه 12 آذر و پنجشنبه 26 آذر:ساعت15:30 -18:30

زیست سوم پسر

پنجشنبه 12 آذر و پنجشنبه 26 آذر:ساعت18:30-21:30


---

استاد داداش زاده

عربی2دختر

یکشنبه1آذر زنگ اول و دوم

و یکشنبه8آذر زنگ اول و دوم

عربی2پسر

پنجشنبه28آبان ساعت15-18

و پنجشنبه5آذر ساعت15-18


---

استاد فلاح

گسسته پسر

پنجشنبه 5 آذر و 12 آذر ساعت15-18


---

استاد مزینانی

شیمی دوم دختر

جمعه13آذر ساعت 10-13

شیمی سوم دختر

جمعه13آذر و جمعه 27 آذر ساعت 14-17

شیمی دوم پسر

جمعه27 آذر ساعت10-13

شیمی سوم پسر

جمعه13آذر و جمعه 27 آذر ساعت 17-20


---

استاد مولی زاده

فیزیک3دختر

جمعه13آذر ساعت 10-13

فیزیک3پسر

جمعه13آذر ساعت13-16


---

استاد ناصح زاده

عربی کنکور دختر

پنجشنبه28آبان ساعت9 - 13:30

عربی3دختر

جمعه29 آبان ساعت9 - 13:30

عربی کنکور پسر

پنجشنبه28آبان ساعت14:30 19

عربی3پسر

جمعه29 آبان ساعت14:30 19


---

استاد یوسف زاده

ریاضی2دختر

پنجشنبه5آذر ساعت15-18

و پنجشنبه12 آذر ساعت15-18

ریاضی2پسر

پنجشنبه5آذر ساعت18-21

و پنجشنبه12 آذر ساعت18-21


---

استاد موسوی

دین و زندگی

در دی ماه برگزار میشود. برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.

استاد محمدی

فیزیک کنکور

در دی ماه برگزار میشود. برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.

استاد رضایی

دیفرانسیل پسر

برنامه به زودی اعلام می شود.
برنامه کلاس های سال تحصیلی94-95


آدرس: شهرری خیابان 24متری روبروی سینما مرمر سابق شماره 322
روابط عمومی: 97 18 97 55 (5خط)
پیــام کــوتـــاه: 97 18 97 55 10000

 

  

 

67078 تعداد کل بازدید ها
6 تعداد بازدیدهای امروز
1 تعداد کاربران آنلاین
لینک
اخبار و رویدادها