آخرین رویدادها

برنامه آزمون های کلاسی ( جمع بندی نیم سال اول )

برنامه آزمون های کلاسی ( جمع بندی نیم سال اول )

رتبه های برتر دانش آموزان شهر ری در کنکور 98

رتبه های برتر دانش آموزان قلم چی شهر ری

برنامه مطالعاتى ايام امتحانات نهایی

فکر کنم باتوجه به برنامه ی جمع بندی نیمسال اول با این نوع برنامه ریزی آشنا هستید

جشن تجلیل از نخبگان قلم چی شهرری

جشن تجلیل از نخبگان قلم چی شهرری

خلاصه نویسی زیست دوازدم

خلاصه نویسی زیست دوازدم

برنامه امتحانات نهایی خرداد 98

برنامه امتحانات نهایی