رتبه های برتر دانش آموزان شهر ری در کنکور 98

  • کد خبر: 100006
  • زمان: سه شنبه , 1398/05/17
  • تعداد بازدید : 1488
رتبه های برتر دانش آموزان شهر ری در کنکور 98

رتبه های برتر دانش آموزان قلم چی شهر ری


این دانش آموز ها در آزمون های قلم چی شرکت کرده و تعداد آزمون های حاضر برای هر یک از آن ها در زیر نامشان قید شده است .

این صفحه طی چند روز آینده به روز رسانی خواهد شد .
 

نتایج درخشان سال های قبل تکرار شد