شیمی یازدهم استاد مهرپرور

فیلم آموزشی درس شیمی یازدهم


فیلم آموزشی درس شیمی یازدهم جلسه دوم

فیلم تست درس شیمی یازدهم جلسه سوم مبحث سینتیک
نمونه سوالات


فیلم درس شیمی یازدهم فصل سوم
فیلم درس شیمی یازدهم تمرین فصل سوم

فیلم درس شیمی یازدهم مبحث پلی استر و تمرین جدید پلی استرفیلم درس شیمی یازدهم مبحث پلی آمید