کلاس آموزشی

کلاس های کنکوری


درکلاسهای کنکور آموزشگاه عرفان دانش آموزان با توجه به تدریس مفهومی و کاربردی درس ، با درک صحیح از کتاب درسی توانایی لازم جهت تست زده را به طور کامل پیدا می کند
.در این کلاس ها تمام مطالب  سال های دهم و یازدهم و دوازدهم به طور کامل تدریس می شود و مطالب و مفاهیم آن به روش مدرن که ترکیبی از روش در تدریس حضوری و الکترونیکی ست به دانش آموز آموزش داده می شود

این کلاسها از تابستان آغاز شده و تا اردیبهشت ماه ادامه می یابد
 .لازم به توضیح است برای تمام مقاطع آزمون های قلم چی برگزار می گردد
 

 


 خدمات کلاس های متوسطه دوم

دانش آموزان دهم و یازدهم با توجه به این مطلب که در این دو سال امتحان نهایی ندارند و این دو سال بیش از 50٪ سوالات کنکور آنها را تشکیل می دهد علاوه بر یادگیری مفهومی ،برای آمادگی امتحانات پایان سال باید از فرصت استفاده کرده تا تسلط کافی و مهارت های لازم جهت تست زدن دروس مختلف را در همان سال، آموزش ببینند و بتوانند مطالب درسی هر سال را به صورت تستی نیز جمع بندی نمایند. زیرا انتقال تست به سال دوازدهم با توجه به حجم مطلب سال دوازدهم و امتحان نهایی در آن سال عملا فرصت کافی را دراختیار دانش آموز قرار نمی دهد از اینرو آموزشگاه عرفان با تدریس تستی و تشریحی مطالب در سال های دهم و یازدهم دانش آموزان را کمک می کند تا بتوانند کار تستی هر سال را در همان سال ببیند. این کلاسها از تابستان آغاز و تا اردیبهشت ادامه دارد

 

 

لازم به توضیح است برای تمام مقاطع آزمون های قلم چی برگزار می گردد

 


کلاس های متوسطه اول

برای دانش آموزان سال ششم تا نهم در آموزشگاه  کلاسهای ریاضی و علوم تشکیل می شود که هدف اولیه آنها تسلط کامل به مفاهیم و مطالب کتاب درسی دانش آموزانی که  می خواهند در آزمون مدارس خاص شرکت می کنند باید در کلاسهای ریاضی وعلوم پیشرفته ثبت نام کنند
لازم به توضیح است برای تمام مقاطع آزمون های قلم چی برگزار می گردد

کلاس های ابتدایی

برای دانش آموزان سال ششم تا نهم در آموزشگاه  کلاسهای ریاضی و علوم تشکیل می شود که هدف اولیه آنها تسلط کامل به مفاهیم و مطالب کتاب درسی دانش آموزانی که  می خواهند در آزمون مدارس خاص شرکت می کنند باید در کلاسهای ریاضی وعلوم پیشرفته ثبت نام کنند
لازم به توضیح است برای تمام مقاطع آزمون های قلم چی برگزار می گردد