پیش ثبت نام سال آینده

  • 15 بهمن , 1394
  • 1658 نفر
طبق سنوات گذشته در فصل زمستان، آموزشگاه عرفان اقدام به پیش ثبت نام از دانش آموزان برای کلاس ها و آزمون های سال تحصیلی آینده نموده و تخفیف ها و تسهیلات ویژه ای برای دانش آموزان حال حاضر خود در نظر می گیرد.
تخفیف ها برای مقاطع و پایه های مختلف تحصیلی متفاوت است.
عنایت فرمایید که تخفیف ها در بازه های زمانی مختلف، متفاوت است. به نحوی که تسریع در ثبت نام، تخفیف بیشتری را نصیب شما خواهد کرد.
همچنین شما می توانید هم کلاس هم آزمون و یا هر یک را به تنهایی پیش ثبت نام نمایید.
یک برگه دعوتنامه پیش ثبت نام برای تمامی خانواده ها ارسال شده است. لکن در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید با پشتیبان خود گفتگو کنید. و یا به واحد ثبت نام آموزشگاه عرفان مراجعه کنید.
لازم به توضیح است در صورتی که پس از پرداخت مبلغ ودیعه تا شروع کلاس هاو آزمون های سال آینده در تابستان95 از ثبت نام و حضور در آموزشگاه عرفان منصرف شوید، کل مبلغ ودیعه پرداختی به شما بازگردانده خواهد شد.