کلاس های رایگان آمادگی برای امتحانات نهایی

  • 17 فروردين , 1395
  • 2098 نفر
آموزشگاه عرفان به مدت 2هفتـه از 11 تا 24 اردیبهشت 95 کلاس های رایــگان برای تمام دروس دوم و سوم دبیرستان برگزار می کند.
هدف از این کلاس ها افزایش سطح آمادگی دانش آموزان برای حضور در امتحانات خـــرداد مــاه است.
اساتید تراز اول کنکور و تقویتی آموزشگاه عرفان در این کلاس ها تدریس می کنند. لذا این دوره در اوج کیفیت آموزشی قرار دارد.
تکمیل فرم ثبت نام و خرید کتاب خلاصه دروس برای شرکت در این کلاس ها الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفـتــــر آمـوزشـــگاه عـــرفــــان مراجعه کنید:
 
شــهـــــرری، خـیــابـان 24 مـتــری، نـرسـیــــده بـه ســـازمـان آب، پـلاک 322