پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

  • 20 مرداد , 1395
  • 1508 نفر
ما هم به اندازه شما خوشحالیم که این خبرهای خوب رو می شنویم . باور داشته باشید موفقیت شما رو پیروزی خودمون هم میدونیم . اگر بدونید شدت خوشحالی ما رو ، حتما به ما تبریک می گویید که شاگردان نازنینی چون شما رو داریم . به این خاطر از خداوند مهربان عمر دراز را می خواهیم که هر روز از شماها خبرهای خوب به گوشمان برسد .
تندرست باشید و پاینده و در پناه خداوند عزیز . سایه پدر و مادر خوبتان بر سرتان گسترده باد....
پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی
(دوره اول)


پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی
(دوره دوم)